Skriftanalyse


Selve analysen af håndskriften foretager Maria Ploug ud fra 20 linjer med en underskrift og angivelse af køn og alder. Analysen er en vurdering af helhedsvariabler og enkeltvariabler som hver især indvirker på hinanden.
 
Helhedsvariablerne omfatter skriftens form, bevægelse, elasticitet, rytme og særpræg, mens enkeltvariablerne er ca. 20 små delkomponenter som fx størrelse, vidde, hældning og længdeforskel.
 
Selve tolkningen stiller store krav til psykologisk indsigt, og giver et billede af personens personlighed i form af intelligens, arbejdsevne, følelsesliv, kontakt til omgivelser og opdragelse.
 
 
Maria Ploug • Åvænget 8 • 6091 Sdr. Bjert • kontakt@mariaploug.dk • Mobil: 20 27 63 44