Grafologi er læren om sammenhængen mellem håndskrift og psyke

 
 
Den grafologiske analysemetode bygger på den kendsgerning, at alle vore bevægelser er karakteristiske for det enkelte menneske, og at de indeholder eller viser et psykisk udtryk. Det gælder vores måde at gå på, vores mimik, vores kropsholdning og attitude. Og det gælder også de bevægelser, vi udfører, når vi skriver.

Håndskriften involverer flere hjernefunktioner end noget andet bevægelsesmønster. Og den viser som sådan et meget nuanceret billede af den skrivendes personlighed, hvilket giver den professionelle grafolog mulighed for at udarbejde en grafologisk analyse.


 
 
Maria Ploug • Åvænget 8 • 6091 Sdr. Bjert • kontakt@mariaploug.dk • Mobil: 20 27 63 44