Personlig udvikling og anvendelse


Personlig udvikling

Der stilles store krav til os mennesker i dag, både på arbejde og hjemme. Derfor kan det være en fordel at kende sine styrker og svagheder – og på den måde kende sine muligheder.

På den måde kan man arbejde videre med sin karakter oven på den analyse, som Maria Ploug laver.

Ved hjælp af skriftpsykologi og psykoanalytiske værktøjer, blandt andet farvetests, kan analysen påvise fortrængninger og psykiske blokeringer. Analysen giver en helhedsvurdering af individets samlede:

  • personlighed
  • intelligens
  • vilje
  • psyke
  • kontakt til omgivelser mm.
Skriftpsykologien kan fungere som problemløsende test, både for privatpersoner og for fx ledere i erhvervslivet. Maria Ploug yder en neutral og seriøs rådgivning på baggrund af sine analyser.

Anvendelse

Skriftpsykologien har mange anvendelsesmuligheder. En analyse af håndskriften kan være en god hjælp til at få en dybere indsigt i personlighed og psyke. Både voksne og børn kan have glæde af skriftanalyse. Maria Ploug kan også hjælpe børn med psykiske fortrængninger og dårligt selvværd gennem analyser af deres tegninger. For voksne kan analysen være behjælpelig med problemer i parforholdet, eksamensangst eller med at synliggøre kriser og sorg.

Mange virksomheder benytter også skriftanalyse i forbindelse med nyansættelser, for at få et billede af karakteren hos den person, der skal ansættes – både den personlige og den arbejdsmæssige.
 
 
Maria Ploug • Åvænget 8 • 6091 Sdr. Bjert • kontakt@mariaploug.dk • Mobil: 20 27 63 44